Beleidstafel 2, NRP Spaar het Klimaat

23/05/2019
Datum: 23 mei 2019
Tijd: 12:00 - 14:00
Locatie: Perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10, Den Haag
   
Aanmelden:

Aanmelden kan per e-mail naar Ernst Vuyk via e.vuyk@nrp.nl
 

 

Programma

Beeldvorming en cijfers klimaatbeleid gebouwde omgeving

De bijeenkomst staat in het teken van de sectordoelen, versus de maatregelen uit het klimaatakkoord GO, de beoordeling van PBL/TNO-ECN daarvan en de beeldvorming over het klimaatakkoord in media en politiek.

Sprekers
Casper Tigchelaar, ECN-TNO
Senior Scientist/Researcher Energy Transition Studies
De heer Tigchelaar neemt ons mee in de getallen, die velen het hoofd beginnen te duizelen. De CO2-emissies per sector, de cijfers uit het Energieakkoord 2013, de (gewijzigde) sectoropgave voor de Gebouwde Omgeving (voorjaar 2018). Het doel is helder te krijgen of het beeld in de media en politiek een realistisch beeld is.

Nico Hoogervorst, Planbureau voor de Leefomgeving
Namens PBL waarnemer aan de Klimaatttafel Gebouwde Omgeving. De heer Hoogervorst is gevraagd over de wijze waarop de beoordeling heeft plaatsgevonden van de maatregelen, voorgesteld door de Tafel Gebouwde Omgeving en waarom slechts een deel van de maatregelen "hard" is.

 

 

 

NRP omdat het nieuwe vastgoed er al staat