NRP Denktank Wet- en Regelgeving

De NRP Denktank Wet- en Regelgeving bestaat uit een groep juristen uit het partnernetwerk van NRP. De Denktank Wet- en Regelgeving heeft als doel om van elkaar te leren over het omgaan met bestaande wet- en regelgeving bij renovatie- en transformatieprojecten en om belemmeringen voor renovatie en transformatie weg te nemen. NRP Partners kunnen juridische vragen voorleggen aan de Denktank. De Denktank Wet- en Regelgeving komt eens in de zes weken bijeen en schrijft met enige regelmaat inhoudelijke blogs over relevantie casussen en wet- en regelgeving binnen de renovatie en transformatiewereld.

Wilt u meer weten of ook onderdeel worden van de NRP Denktank Wet- en Regelgeving? Of heb je een casus die je graag aan de NRP Denktank Wet- en Regelgeving wil voorleggen? Stuur dan een e-mail naar Erna van Holland.

NRP omdat het nieuwe vastgoed er al staat