NRP Spaar Het Klimaat

De missie van NRP Spaar het Klimaat is het versnellen van de transitie naar klimaatvriendelijke, gezonde en comfortabele gebouwen.

NRP Spaar het Klimaat werkt daaraan door middel van voorlichting, inventarisatie en het wegnemen van praktische obstakels middels een directe en open dialoog met de overheid, om relevante regelgeving te beïnvloeden.

Doelstellingen:

1. NRP Spaar het Klimaat spreekt de ambitie uit, om samen met partners, bij te dragen aan energiebesparing in de gebouwde omgeving, met een focus op de bestaande woningvoorraad, resulterend in een stevige jaarlijkse reductie van minimaal 1 Mton aan broeikasgasemissies (CO2e), overeenkomend met het energieneutraal maken van circa 250.000 woningen.

2. NRP Spaar het Klimaat stelt zich ten doel jaarlijks een aantal actuele thema’s te adresseren bij specifieke doelgroepen.

3. NRP Spaar het Klimaat streeft naar een gezond en comfortabel binnenklimaat in de gebouwde omgeving, met aandacht voor comfortbevorderende maatregelen.

Beleidstafels
NRP Spaar het Klimaat organiseert drie keer per jaar een beleidstafel. Tijdens deze bijeenkomsten wisselen de betrokken partners kennis en innovatieve ideeën uit en worden ook politici en beleidsmakers uitgenodigd. De uitkomsten hiervan worden met alle NRP partners gedeeld.

NRP partners kunnen met vragen terecht bij NRP Spaar het Klimaat via Ernst Vuyk: e.vuyk@nrp.nl.

 

Wilt u meer weten over de missie, visie en strategie van NRP Spaar het Klimaat? Dowload dan hier de PDF:

 

 

Brochure

Alle informatie nog eens nalezen, bewaren of doorsturen? Download hier de brochure van NRP Spaar het Klimaat:

NRP omdat het nieuwe vastgoed er al staat