nrp nieuws

Bart Krol per 1 juni 2019 nieuwe voorzitter NRP

29/11/2018

Bart Krol

Voor de zomer zijn de NRP partners geïnformeerd over de opvolging van Frank Bijdendijk, die per 1 juni 2019 volgens rooster aftreedt als bestuursvoorzitter. Inmiddels is een procedure doorlopen die is begeleid door De Galan Groep. Op basis van onder meer interviews met partners is een profielschets opgesteld en een longlist van mogelijk geïnteresseerde kandidaten die passen in het profiel. Een selectiecommissie bestaande uit bestuursleden en directeur heeft vervolgens gesprekken gevoerd met kandidaten.

Het bestuur van NRP is zeer verheugd om te kunnen melden dat deze procedure heeft geleid tot de unanieme voordracht van Bart Krol als nieuwe bestuursvoorzitter van NRP. Bart zal per 1 juni de voorzittershamer overnemen van Frank en vanaf 1 januari 2019 aantreden als inkomend voorzitter. De eerste maanden zullen worden benut om kennis te maken met het partnernetwerk en bestuur en organisatie van NRP.

Nauwere samenwerking zoeken met partijen die een hoofdrol spelen in het debat

Bart Krol heeft diverse functies vervuld in het openbaar bestuur, waaronder tien jaar als gedeputeerde in de provincie Utrecht en acht jaar als wethouder in de gemeente Soest. In die functies was hij onder andere verantwoordelijk voor Ruimtelijke Ontwikkeling en grote transformatie-opgaven. Bart heeft gezien zijn ruime ervaring en expertise een zeer nauwe betrokkenheid bij de opgave van renovatie, transformatie en verduurzaming van de bestaande gebouwde omgeving. Hij heeft een sterke motivatie om deze opgave samen met het NRP en haar partners naar een hoger plan te brengen. Het brede publieke netwerk van Bart stelt NRP in staat om nauwere samenwerking te zoeken met partijen die een hoofdrol spelen in het debat en een stem te laten horen bij de beslissers die de verduurzaming van Nederland vorm geven. Bovendien heeft Bart een breed netwerk in en een brede kennis van de markt en weet hij wat er speelt in de brede vakwereld. Bart zal het voorzitterschap van NRP combineren met zijn functie als adviseur fysieke leefomgeving.

Verbindende kracht voor het netwerk

Het bestuur is erg blij dat Bart zich in wil gaan zetten voor de verdere groei van NRP en de vergroting van de impact van het netwerk. Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat Bart als sterke verbindende kracht voor het netwerk zal fungeren. Op 25 juni tijdens de Nationale Renovatiedag 2019 zullen we op gepaste wijze afscheid nemen van Frank Bijdendijk en Bart Krol officieel voorstellen aan onze partners als nieuwe voorzitter.

NRP omdat het nieuwe vastgoed er al staat