NRPcirculair , nrp nieuws , renovatie , transformatie

Tweede bijeenkomst NRP Circulair te midden van herbruikbare bouwmaterialen

26/06/2018

Tussen de bouwmaterialen bij Beelen Sloopwerken

Woensdag 13 juni jl. vond de tweede bijeenkomst plaats van het programma #NRPcirculair. Te midden van prima herbruikbare bouwmaterialen waren we te gast bij The Waste Innovators van Beelen in Harderwijk.

Een ruime opkomst van partners die de bouwketen en daarmee het NRP in de volle breedte vertegenwoordigen waren naar Harderwijk getogen. Om er te luisteren naar wederom inspirerende presentaties van Kees van Es (Beelen Sloopwerken) en Moniek Hendriks (Woonbedrijf). Beide verhalen illustreerden dat er op het gebied van circulariteit al heel veel gebeurt bij de partners van NRP.

Kees van Es, algemeen directeur bij 's lands grootste sloper Beelen Sloopwerken, liet zien dat het vak van sloper de afgelopen jaren enorm veranderd is. Van rouwdouwers van het eerste uur, naar vakmensen die zorgvuldig gebouwen demonteren en ook leverancier zijn geworden. Kees van Es deed op nuchtere maar zeer inspirerende wijze verslag van waar zij tegenaan lopen als het gaat om hergebruik van grondstoffen en materialen. Over hoe je bijvoorbeeld veel meer beton zou kunnen hergebruiken, maar dat dat op grond van regels voor certificaten eenvoudigweg niet mag. “Waar 70% heel goed mogelijk is, is slechts 30% toegestaan. Dat moet echt anders”, aldus de algemeen directeur van Beelen Sloopwerken. En hoe je bijvoorbeeld bepaalde samengestelde elementen misschien maar het beste zou kunnen verbieden, “omdat ze weliswaar gemakkelijk te monteren, maar nauwelijks te demonteren zijn”. Daarbij waarschuwde Van Es er overigens ook voor dat op de bouwplaats vaak te veel scheiding plaatsvindt, waarvoor vaak helemaal geen ruimte is en wat veel tijd en dus veel geld kost. Daarvoor zijn volgens hem off site vaak veel betere mogelijkheden. Waar hij o.a. voor pleitte is dat ontwerpers is gesprek gaan met slopers: “daar worden we allemaal beter van en komt het hergebruik van materialen en daarmee het waardebehoud alleen maar ten goede”.

Van meerdere kanten werd benadrukt dat de komst van een marktplaats voor gebruikte bouwmaterialen een mooie stap richting circulariteit zou zijn. Zo zien architecten tijdig welke producten zijn vrijgekomen en hergebruikt kunnen worden. Een sloper die het werk van een architect gaat bepalen, wie had dat ooit voor mogelijk gehouden?

Moniek Hendriks, manager Vastgoed bij Woonbedrijf, liet zien waarom het Eindhovense Woonbedrijf zich met recht een koploper op het gebied van circulariteit mag noemen. Vier jaar geleden alweer hebben zij hun grondstoffengebruik van hun bedrijfsvoering in kaart gebracht en een strategie opgesteld om de kringlopen te sluiten. “Alle grondstoffen en gebouwen, zo is de bedoeling, komen uit of keren terug in gezonde kringlopen, waarbij vrijkomend afval dient als bouwsteen voor een volgend leven”, aldus Hendriks. Daarbij liet Moniek niet alleen zien hoe ze de materiaalstromen in kaart hebben gebracht, maar ook hoe ze daarmee vervolgens zijn omgegaan. Heel concreet en in nauwe samenwerking met lokale en regionale partners. Aan de hand van voorbeelden lichtte zij haar verhaal toe; niet alleen voor gebouwen die Woonbedrijf in bezit en beheer heeft, maar ook als het gaat om de interne bedrijfsvoering. Daarbij gaat het er niet alleen om te sturen op harde, maar vooral ook op zachte waarden, om kennis en ervaring te delen, en om verhalen te vertellen. Bovenal gaat het vooral om doen!

Bas van de Griendt, programmamanager #NRPcirculair, reikte ten slotte een eenvoudig ‘denkraam’ aan dat we vanuit het NRP de komende periode willen hanteren en nader willen invullen voor het concreet en praktisch hanteerbaar maken van circulair bouwen. Dat is een drie-stappen-strategie, naar analogie van de Trias Energetica, waarmee we ons rekenschap kunnen geven over het gebruik, het waardebehoud en de milieudruk van grondstoffen en materialen bij het duurzaam renoveren en transformeren van de bestaande bouw.

Eenvoudige vuistregels om:

1. minder materialen te gebruiken,

2. de milieudruk te verlagen en

3. bij ontwerp en toepassing ervan na te denken over hergebruiksmogelijkheden.

De bedoeling is om deze aanpak te illustreren met voorbeelden en verhalen vooral afkomstig uit de praktijk van partners van het NRP.

De eerst volgende bijeenkomst vind na de zomer plaats, vermoedelijk eind september / begin oktober. De bedoeling is om dan heel concreet met een project aan de slag te gaan.

Oproep

Ondertussen gaan we verder met het verzamelen van voorbeelden en verhalen over circulair renoveren en transformeren. Heeft u een aansprekend voorbeeld of verhaal? Wij nodigen u uit om deze met ons te delen!

Mocht u suggesties hebben of gewoon meer willen weten over het programma #NRPcirculair, bel of mail dan met programmamanager Bas van de Griendt, telefoon 06 22088422 en e-mail b.vandegriendt@nrp.nl

 

Download hier de presentaties die zijn gegeven tijdens de bijeenkomst

Of bekijk ze hier online.

NRP omdat het nieuwe vastgoed er al staat