Crowdfunding promotieonderzoek Westelijke Tuinsteden

28/11/2014

De gemeente Amsterdam participeert met de TU/e faculteit Bouwkunde in een intensief onderzoek naar duurzame renovatiemogelijkheden van de naoorlogse woningvoorraad, met als hoofdcasus de Westelijke Tuinsteden in Amsterdam.

De vragen die hierbij centraal staan, zijn: wat zijn de cultuurhistorische waarden van de naoorlogse woningbouw, hoe kunnen een gedifferentieerde woonprogramma realiseren zonder grootschalige sloop en welke mogelijkheden zijn er om energetisch duurzame ingrepen te realiseren? Vragen die veel van ons bezighouden. 

Voor dit promotie onderzoek is men nu naast financiering door de overheid en de universiteit op zoek naar financiering door de markt. Geen marktpartij kan dit nu alleen ondersteunen, maar met elkaar kunnen we dit wel. Men heeft minimaal € 15.000,-/jaar voor een periode van 4 jaar nodig. De samenwerking biedt allerlei mogelijkheden gedurende de rit voor tussentijdse kennisuitwisseling. Wil jij samen met mij participeren, laat het mij dan weten voor 31 december 2014 info@cob-web.nl

Betrokkenen:
Gemeente Amsterdam: Esther Agricola
TU/e: prof. Bernard Colenbrander
Promovendi: Lisanne Havinga en Noor Mens

Voor meer informatie: download de brochure of de beschrijving (pdf)

NRP omdat het nieuwe vastgoed er al staat