'Herbestemming valt of staat met goede gebruiker'

18/05/2016

Interview met Mark Verhagen. Op 26 mei komt het groeiende netwerk van NRP FORUM weer samen. Locatie: Akoesticum te Ede, de voormalige Frisokazerne. De kazerne heeft meer dan 100 jaar dienst gedaan als trainings- en huisvestingcomplex voor infanteristen.

De herbestemming van de kazerne heeft geleid tot een ingrijpende renovatie van de gevels en grote aanpassingen in de functies en indeling van de binnenruimtes. Op 23 januari 2015 vond de opening plaats van het Nationaal Trainingscentrum voor de Podiumkunsten. Behalve 8 studio’s, twee grote oefenzalen en 1 auditorium, heeft het trainingscentrum ook een restaurant, café en overnachtingsfaciliteiten voor 148 gasten.

Tijdens de NRP FORUM bijeenkomst “Kansen in het buitengebied” neemt Mark Verhagen, engineer at Hazenberg Bouw B.V. & Ozive, de aanwezigen mee in een rondgang langs inspirerende voorbeeldprojecten in het buitengebied. Wat is er dan leuker om Mark Verhagen alvast enkele vragen te stellen over zijn werkzaamheden bij Ozive en zijn rol bij de herbestemming van de voormalige frisokazerne?

Wat is uw functie binnen Ozive en waarin onderscheidt Ozive zich van andere herbestemmingbureaus?

‘Binnen Ozive houd ik me bezig met het actief volgen van kansen in de markt op het gebied van herbestemming. Daarnaast werk ik concreet aan herbestemmingsopgaven vanaf het eerste initiatief tot aan start uitvoering. Tevens ben ik de schakel tussen de drie bedrijven die het initiatief hebben genomen om Ozive op te richten, te weten Hevo (huisvestingsadviseur) , Synchroon (projectontwikkelaar) en Nico de Bont (restauratie aannemer).’

 ‘Het onderscheidende vermogen van Ozive zit hem voornamelijk in de bundeling van krachten van deze drie partijen waardoor een unieke combinatie van kennis, kunde en vaardigheden ontstaat waarmee  herbestemmingsvraagstukken worden aangepakt. Dus niet langer vanuit één invalshoek of discipline, maar met een helicopterview het geheel overziend.’

Wat is uw rol geweest bij de herbestemming van de Friso Kazerne tot Akoesticum?

‘De gemeente Ede, eigenaar van de Frisokazerne, heeft ervoor gekozen om op zoek te gaan naar een geschikte bouwteampartner voor verdere planuitwerking vanaf de VO-fase. Om te komen tot een juiste keuze heeft de gemeente een openbare aanbesteding op basis EMVI-criteria uitgeschreven. Ik heb samen met onze installatiezusjes Croon en Wolter&dros invulling gegeven aan het Plan van Aanpak. Uiteindelijk is ons plan als winnend plan uit de bus gekomen.’

‘Daarna zijn we in bouwteam gestart met de verdere uitwerking van het VO tot aan UO. Ik heb gedurende deze periode de bouwkundige invulling verzorgd en de werkzaamheden B+E+W gecoördineerd. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een definitieve budgetovereenkomst en de opdracht voor de realisatiefase.’

‘Het commitment van alle betrokken partijen maakt het Akoesticum zo’n bijzonder project’

 

Waarom is het Akoesticum zo’n bijzonder project?

‘De herbestemming van de Frisokazerne tot Akoesticum is met name een bijzonder project omdat partijen hun nek hebben durven uitsteken voor deze locatie. Allereerst de gemeente die het complex heeft verworven zonder hiervoor een gebruiker te hebben. Daarna een drietal initiatiefnemers die het hebben aangedurfd hun droom te verwezenlijken op deze plek met alle onzekerheden van dien. Maar bovenal ook het uitgesproken commitment van de bouwteampartners om van dit project, ondanks het krappe budget, een succes te maken. Door creatief te denken en met respect voor elkaars belangen zijn we hierin geslaagd.’

‘Wanneer mensen echt bereidwillig zijn, dan is er heel veel modgelijk’

 

Wat kunnen we leren van ontwikkeling van het Akoesticum?

‘Van de ontwikkeling van het Akoesticum kunnen we leren dat wanneer mensen echt graag willen en de bereidheid vinden om multidisciplinair te denken, dat dan veel mogelijk is. Kenmerkend voor de herbestemming van de Frisokazerne tot Akoesticum is dat we hier de juiste balans hebben weten te vinden tussen enerzijds de monumentaliteit van een bestaand pand en anderzijds de nieuwe functie die het gaat huisvesten en het krappe budget. Weloverwogen concessies in goed overleg met diverse instanties hebben het plan hier haalbaar gemaakt.’

Wat heeft u zelf geleerd van de herbestemming van de voormalige kazerne tot Akoesticum?

‘Ik heb geleerd dat het ontzettend goed werkt om op de locatie zelf een ruimte in te richten van waaruit alle betrokkenen bij de planvorming, van architect tot toekomstig gebruiker en van opdrachtgever tot realisatie experts, samen aan het project werken. Hierdoor zijn de lijntjes erg kort, kunnen snel beslissingen genomen worden en kunnen probleempunten direct in het werk worden bekeken. Hierdoor ontstaat inzicht in de wederzijdse belangen en wordt samenwerken echt leuk.’

‘Herbestemming valt of staat met goede gebruiker’

 

Herbestemmingen en transformatie van leegstaande gebouwen(complexen) in het buitengebied wordt steeds belangrijker. Wat is van fundamenteel belang om tot een geslaagde herbestemming in buitengebieden te komen?

‘Een herbestemming in het buitengebied staat of valt met een goede gebruiker voor het gebouw. Is deze gebruiker niet in beeld, dan wordt het lastiger.

Het is dan zaak dat je ervoor gaat zorgen dat de plek gevonden gaat worden. Dit bereik je bijvoorbeeld door branding van het gebied of door (tijdelijk)functies, bijvoorbeeld horeca, onder te brengen op het terrein. Tijdelijk leegstandsbeheer kan hierbij helpen. Zodra mensen de plek weten te vinden kan er een interessant vestigingsklimaat ontstaan. Is dit het geval, dan kan langzaamaan gestart worden met verdere ontwikkeling.’

‘De volgende zaken hebben de herbestemming van de Frisokazerne tot Akoesticum tot een succes gemaakt:

1: Een enthousiaste en gemotiveerde gebruiker met een droom

2: Een eigenaar / opdrachtgever die het initiatief een kans heeft gegeven

3: Een goede ontsluiting met Openbaar Vervoer (treinstation op loopafstand)

4: Een goed en multidisciplinair ontwerp- en realisatieteam’


Bekijk hier een EEN KORTE FILM over de herbestemming van de Frisokazerne.

Lees meer over de bijeenkomst van NRP FORUM ‘Kansen in het Buitengebied.’
 

Maurits van Putten

Bron: NRP
NRP omdat het nieuwe vastgoed er al staat