Nieuw H'team in aantocht

27/02/2015

Op 23 maart vindt de overdracht plaats van het huidige H(erbestemmings)-team onder leiding van Duco Stadig naar het nieuwe H'team, waarin jongere collega's geïnstalleerd zullen worden. De overdracht inclusief het aanbieden van een publicatie met een terug- en vooruitblik op de activiteiten van het H-team vindt plaats in aanwezigheid van minister Blok van Wonen en Rijksdienst.

In 2010 startte het Nationaal Programma Herbestemming (NPH), onder auspiciën van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, een samenwerkingsverband van een dertigtal partijen met als doel de leegstand het hoofd te bieden door ‘meer & betere’ herbestemming te bevorderen. Het H-team onder aanvoerderschap van Duco Stadig heeft hierin een belangrijke rol gespeeld. Dit team van vrijdenkende ervaringsdeskundigen heeft herbestemming op de agenda gezet, versoepeling van wet- en regelgeving gestimuleerd en een nieuwe generatie bereikt die met herbestemming aan de slag wil. Op 23 maart stopt het NPH en neemt het ‘oude’ H-team afscheid.
Een nieuwe generatie neemt nu de fakkel over. Onder auspiciën van het CRa zal het nieuwe H-team vanuit de praktijk van alledag de herbestemming agenderen. Die start maakt dit team op 23 maart met aandacht voor recente voorbeelden van herontwikkeling in Amersfoort waaronder De Nieuwe Stad.
NRP omdat het nieuwe vastgoed er al staat