nrp nieuws

NRP DUMO: Behoud cultureel erfgoed in Groningen

06/03/2018

‘Innovatieve verduurzaming van Groninger cultureel erfgoed'
Zoektocht naar creatieve koppelkansen voor gebouwd erfgoed in gaswinningsgebied

De gevolgen voor gebouwen van de gaswinning in Groningen zijn vrijwel wekelijks in het nieuws. In het kwetsbare gebied bevindt zich ook aanzienlijk veel bijzonder cultureel erfgoed, waaronder maar liefst circa 1.500 rijksmonumenten en vele karakteristieke en beeldbepalende panden. Dit erfgoed is onderdeel van onze Nederlandse cultuur en identiteit. Naast veiligheid behoren leefbaarheid, duurzaamheid en identiteit tot de grote opgaven in het gebied. 

Gezien de huidige ontwikkelingen biedt het bovendien bij uitstek een gelegenheid om op zoek te gaan naar creatieve koppelkansen om het gebouwde erfgoed te verduurzamen en herbestemmingsmogelijkheden in kaart te brengen. Verduurzamen heeft dan betrekking op zowel energiebesparing als maatschappelijke verankering. Erfgoed vormt een bijzondere categorie binnen de gehele opgave in het gaswinningsgebied, waarvoor geen standaardoplossingen bestaan. 

NRP DUMO levert in 2018 met uw hulp een bijdrage aan invulling van deze aanpak voor cultureel erfgoed in het gaswinningsgebied. Met als doel om bewustzijn van de omvang en de betekenis van de opgave te creëren, kennisdeling te faciliteren en de urgentie van de problematiek op de politieke agenda te krijgen. Tijdens een inspirerende kick-offsessie op 19 april maakt u kennis met keyspelersin het gebied die vanuit verschillende invalshoeken ingaan op de thematiek zijnde het seismische, cultuurhistorische, maatschappelijke, duurzaam en energieperspectief. Zo wordt onderzocht hoe NRP DUMO vanuit de bundeling van expertise en in samenwerking met de keyspelerseen waardevolle bijdrage kan leveren. 

U bent van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen. Pakt u met ons de handschoen op? Klik hier om aan te melden!

Datum: 19 april 2018
Tijdstip: 13.30 - 17.30 uur
Locatie: Oudenoord, Oudenoord 330 te Utrecht

Cafe Nastrovja in Zeerijp (foto: Libau)

Cafe Nastrovja in Zeerijp (foto: Libau)

Programma
13.30 uur - ontvangst
14.00 uur - welkom door moderator Bob Wind, manager duurzaamheid Mott MacDonald
inleiding op thema
Jennemie Stoelhorst, NRP DUMO
14.15 uur - seismisch perspectief op Groninger cultureel erfgoed (Rudi Roijakkers,ABT)
14.40 uur - cultuurhistorisch perspectief op Groninger cultureel erfgoed (Herman Waterbolk, Monumentencommissie Groningen). 
15.05 uur - maatschappelijk perspectief op Groninger cultureel erfgoed (Annemarie de Groot, Erfgoedloket Groningen, Libau)
15.30 uur - duurzaamheidsperspectief op Groninger cultureel erfgoed (Margret Rocks, Dijkoraad)
15.55 uur - energieperspectief op Groninger cultureel erfgoed (Nico Buskens, Liandon) 
16.20 uur - formuleren vervolg
16.30 uur - borrel

Voor wie?
De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de transformatie van gebouwd erfgoed. In het bijzonder voor projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, eigenaren/beheerders, architecten, aannemers, financiers, leveranciers en adviseurs. 

Aanmelden?
Aanmelden kan nu direct via j.stoelhorst@nrp.nl

NRP omdat het nieuwe vastgoed er al staat