nrp nieuws

NRP DUMO: Behoud cultureel erfgoed in Groningen

06/03/2018

‘Duurzame instandhouding cultureel erfgoed in gaswinningsgebied’
Behoud cultureel erfgoed in Groningen

De gevolgen voor gebouwen van de gaswinning in Groningen zijn vrijwel wekelijks in het nieuws. Veel gebouwen leiden schade, woningen zijn vrijwel onverkoopbaar. In het kwetsbare gebied bevindt zich bovendien aanzienlijk veel bijzonder cultureel erfgoed, waaronder maar liefst circa 1.500 rijksmonumenten en vele honderden gemeentelijke monumenten, beeldbepalende panden en beschermde stads- en dorpsgezichten. Dit erfgoed is onderdeel van onze Nederlandse cultuur en identiteit en het is dan ook een uitdaging om de leefbaarheid en veiligheid in dit gebied te handhaven.

Uit onderzoek blijkt, dat meer dan 70% van de rijksmonumenten schade heeft. Naast schadeherstel is  preventief versterken van deze gebouwde culturele geschiedenis een belangrijke opgave. Dit is bovendien bij uitstek een gelegenheid om een op innovatieve wijze te verduurzamen en herbestemmingsmogelijkheden in kaart te brengen. Erfgoed vormt een bijzondere categorie binnen de gehele opgave in het gaswinningsgebied, waarvoor geen standaardoplossingen bestaan. Het vergt maatwerk en een specifieke aanpak.

NRP DUMO levert in 2018 met uw hulp een bijdrage aan dit paradepaardje in het gaswinningsgebied. Het doel om bewustzijn van de omvang en de betekenis van de opgave te creëren, kennisdeling te faciliteren door en de urgentie van de problematiek op de politieke agenda te krijgen. Tijdens een inspirerende sessie op 19 april maakt u kennis met keyspelers in het gebied die deze urgente maatschappelijke opgave in de volle breedte presenteren.

U bent van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen. Pakt u met ons de handschoen op? Bekijk hieronder het volledige programma en meldt u aan!

Cafe Nastrovja in Zeerijp (foto: Libau)

Cafe Nastrovja in Zeerijp (foto: Libau)

PROGRAMMA
13.30 uur - ontvangst
14.00 uur - welkom door moderator Bob Wind, manager duurzaamheid Mott MacDonald
inleiding op thema en samenwerking met BuildinG
NRP DUMO
14.10 uur - maatschappelijke opgave voor cultureel erfgoed in gaswinningsbied in brede zin (Libau en provinciale monumentencommissie)
14.55 uur - van gebiedsgerichte naar sectorale aanpak voor cultureel erfgoed (Dijkoraad)
15.40 uur - aardbevingsbestendig bouwen en ingrepen voor cultureel erfgoed (ABT)
16.25 uur - formuleren vervolg en korte kennismaking met BuildinG
16.45 uur - borrel

Voor wie?
De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de transformatie van karakteristieke gebouwen. In het bijzonder voor projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, eigenaren/beheerders, architecten, aannemers, financiers, leveranciers en adviseurs. 

Aanmelden?
Partners en begunstigers NRP kunnen kosteloos deelnemen. Andere geïnteresseerden betalen € 75,- (excl. BTW). Aanmelden kan nu direct via j.stoelhorst@nrp.nl
Annuleren kan kosteloos tot vrijdag 13 april a.s.

NRP omdat het nieuwe vastgoed er al staat