gebiedstransformatie , NRPcirculair , nrp nieuws , renovatie , transformatie

NRP zet in op circulariteit: NRP Partners komen in actie!

05/04/2018

Onder grote belangstelling van de NRP Partners heeft de kick-off van het programma NRP Circulair plaatsgehad in Amsterdam Zuidoost. 

Het doel van NRP Circulair is om er samen achter te komen hoe we dit thema in de praktijk kunnen gaan toepassen: welke oplossingen kunnen we samen bedenken?. Het Rijk zet met regelgeving en het  programma ‘Nederland Circulair 2050’ , waaronder vijf transitieagenda’s, vol in op een circulaire economie. “Kennisdeling is hierin erg belangrijk,” aldus Bas van de Griendt, programmamanager NRP Circulair.

Inspirerende presentaties waren er van Jeannete Levels (LBP | Sight) en Petran van Heel van ABN AMRO Real Estate Finance. Jeanette Levels gaf aan dat iedereen op korte termijn aan de slag kan gaan met circulariteit, ook al is er nu nog niet bekend hoe de route precies gaat lopen. “We moeten anders gaan nadenken. Circulaire economie zit hem in wat er in een gebouw zit en hoe we het kunnen behouden. Dit is niet alleen naar het milieu kijken, maar ook naar de kosten en de waarde. Waar het om gaat is de waarde van grondstoffen, materialen en producten in de bouw te behouden.”

Petran van Heel presenteerde de “Schijf van Vijf”, oftewel vijf circulaire verdienmodellen. Belangrijke vuistregels hierbij zijn: minder  grondstoffen gebruiken, verschuiving van bezit naar gebruik, levensduurverlenging door gemakkelijk onderhoud en reparatie, deelplatformen (delen van assets en kennis) en eigen afval als grondstof). Een belangrijke conclusie naar aanleiding van het verhaal van Petran van Heel is dat iedereen per direct moet starten met vastleggen van wat ze (letterlijk) precies in huis hebben.

Een volgende bijeenkomst op een bijzondere locatie wordt in mei georganiseerd. U bent van harte uitgenodigd een bijdrage te leveren. De doelstelling van NRP Circulair is om gezamenlijk als NRP partners in actie te komen. Voor meer informatie: neem hier contact op met Bas van de Griendt. 

Download hieronder de verschillende hand outs van de kick-off bijeenkomst.

NRP omdat het nieuwe vastgoed er al staat