renovatie , transformatie

Oude fabriek krijgt eductieve functie

13/07/2017

Herbestemming monument Greswarenfabriek Beesel Na een uitgebreide studie ‘Haalbaarheid Greswarenfabriek’ voor Stichting Onderwijs Midden-Limburg heeft HEVO een Risicodragend Projectmanagement-overeenkomst getrekend. In de zelfstandige gemeente (Beesel) gaat HEVO de fabriek, waarvan de oudste delen dateren uit 1880, herbestemmen naar vmbo-school BC Broekhin met diverse andere functies die in de vorm van een partnership met maatschappelijke partijen worden vormgegeven, waaronder een sociaal restaurant met dagbesteding.

De Greswarenfabriek in Reuver is één van de oudste industriële gebouwen in Noord-Limburg en tegelijkertijd de grootste. De gemeente Beesel heeft in mei 2014 de Greswarenfabriek als industrieel erfgoed op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst.

De gemeente Beesel is met Rendiz, een maatschappelijke onderneming die zich richt op dagbesteding en activiteiten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of beperking, en Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) gaan samenwerken op het gebied van onderwijshuisvesting en maatschappelijke activiteiten. Op deze wijze blijft de Greswarenfabriek behouden en krijgt deze een nieuwe functie.

SOML heeft haar onderwijsvisie gewijzigd en zal na een grootschalige renovatie haar intrek nemen in de Greswarenfabriek. SOML wil zich richten op ‘een contextrijke leeromgeving’. Dit komt erop neer dat leerlingen meer onderwijs volgen in het bedrijfsleven. De consequentie is dat de huidige schoolgebouwen in Roermond, Swalmen en Reuver niet meer voldoen.

Na de renovatie van de Greswarenfabriek beschikt SOML over een gebouw met meer grote ruimten, die ze op maat kan inzetten naar gelang het onderwijs dat verlangt. Een toekomstbestendig gebouw waar de gewijzigde onderwijsvisie goed tot haar recht komt.

Voordat er echt gebouwd kan gaan worden zal er in de komende maanden nog hard gewerkt worden aan de noodzakelijke randvoorwaarden, zoals juridische constructies, financieringen door de partijen en het afronden van het plan van eisen van de school.

 

Bron: HEVO
NRP omdat het nieuwe vastgoed er al staat