nrp nieuws

Ruimtelijke ordening, infrastructuur en klimaat

26/06/2017

Vincent van Rossem

De politiek is een wonderlijk bedrijf. Ik heb mij al vaker verbaasd over het feit dat de inrichting van ons land nooit een rol speelt in de Tweede Kamer. Er zijn toch problemen genoeg: het landbouwbeleid, de huisvesting in de grote steden, de mobiliteit. Maar ook nu weer, bij de formatie, gaat het over principes die niet erg relevant zijn voor het dagelijks leven van de gemiddelde burger.

Twee maanden geleden, op 26 april, stond er een stukje in De Volkskrant over de klimaattekst in een nieuw regeerakkoord. De milieucommissies van de vier partijen die met elkaar onderhandelden, VVD, CDA, D66 en GroenLinks waren het al roerend met elkaar eens in het Duurzaamheidsoverleg politieke partijen, Dopp. Ook de PvdA en de ChristenUnie onderschreven die afspraken. Er was, kortom, een massieve meerderheid beschikbaar om te gaan regeren.

Maar vervolgens bleek dat het klimaat toch niet de hoogste prioriteit was aan de onderhandelingstafel. GroenLinks wierp de handdoek in de ring omdat het vluchtelingenbeleid nog belangrijker werd geacht. Nu is het vluchtelingenprobleem inderdaad een drama, maar het is toch een beetje mal om een Nederlandse kabinetsformatie te laten sneuvelen op problemen in Afrika en het Midden Oosten. De PvdA maakte het nog bonter, ook die partij kon een nieuw kabinet aan een meerderheid helpen, met een klimaatbeleid dat al in het Dopp gesteund werd. Klaarblijkelijk stelt dat politieke duurzaamheidsoverleg niets voor, want de PvdA koos voor navelstaren in de oppositie.

Niemand in Den Haag vraagt zich af wat de kiezers denken. Groen is toch minstens de helft van GroenLinks, ook vijf letters. En op dat gebied kan de partij echt iets voor elkaar krijgen. De keuze van de PvdA is nog wonderlijker. Zo niet verdacht. Gunde men D66 het succes niet? Nu moet die partij verder met de ChristenUnie. Het is toch altijd goed om een kabinet te steunen dat althans een beetje progressief is?

Ik ben nog altijd lid van een politieke partij, maar het verbaast mij niet dat burgers geen vertrouwen meer hebben in de Haagse poppenkast. Waarom wordt er niet weer eens een politieke agenda gemaakt die serieus ingaat op de toekomst van ons land? Na de oorlog was dat lange tijd de kern van het beleid. De nota’s over de ruimtelijke ordening gaven richting aan het bestuur van provincies en gemeenten. De woningbouw werd gestuurd door de overheid.

Na de vierde nota extra, met als resultaat de Vinex-wijken, is de ruimtelijke ordening afgeschaft, net als het woningbouwbeleid. Het bijbehorende ministerie bestaat ook niet meer. Het zou verstandig zijn om weer eens aandacht te besteden aan deze traditionele politieke stokpaardjes. Ook en misschien wel met name in verband met het klimaat. De draconische maatregelen die in het bovengenoemde Dopp akkoord zijn vastgelegd moeten aan de kiezer voorgelegd worden. Er zijn negentig milieuhoogleraren in Nederland, met ongetwijfeld goede argumenten voor dat beleid, maar het is de taak van politici om die nieuwe toekomst van ons land aan iedereen uit te leggen. Dat is iets heel anders dan hooggestemde principes verdedigen.

Bron: NRP
NRP omdat het nieuwe vastgoed er al staat