Techniekmuseum nu moderne werkplek

03/08/2014

Het voormalige Techniekmuseum in Delft is getransformeerd tot bedrijfsverzamelgebouw Cluster C² voor bedrijven in de creatieve sector. Architectenbureau cepezed en de ontwikkelende dochteronderneming cepezedprojects hebben dit project op eigen initiatief gerealiseerd. Onder de hoge stalen kapspanten werken de creatieven nu ìn de nieuwe opgave.

Tot begin 2008 was het complex nog in gebruik door het Techniekmuseum, dat nu onderdeel is van het Science Centre Delft. Het ontwerp van voormalig Rijksbouwmeester Jan Vrijman werd tussen 1905 en 1911 gebouwd voor de laboratoriumfunctie van de afdeling Werktuig- en Scheepsbouwkunde van de TU Delft. In dit lab werden de studenten wegwijs gemaakt in de werking van stoommachines en verbrandingsmotoren. Het complex heeft een aantal zeer karakteristieke elementen, zoals een kapconstructie met stalen spanten, een kraanbaan, galerijverdiepingen en diverse decoratieve details.

 

Monumentaal complex

Sinds 2003 is het erfgoed aangemerkt als Rijksmonument.  Geheel in lijn met de opvattingen van cepezed over hergebruik is het monumentale gebouwensemble omgevormd tot eigentijds bedrijfsverzamelgebouw met een bijzondere atmosfeer. Het authentieke industriële karakter is gecombineerd met onder meer een innovatief klimaatsysteem en een nieuwe, transparante en minimaal gedetailleerde verbindingsgang.

Gebruik van draagcapaciteit

Hergebruikspecialist IMd heeft een lichte, handzame constructie ontworpen die maximaal gebruikmaakt van het bestaande draagvermogen. Op verschillende plaatsen in het complex zijn vloeren en bouwdelen verwijderd en vervangen door nieuwe elementen. De constructie daarvan is uiterst licht. Zodoende kon de belasting op de bestaande fundering zo veel mogelijk worden beperkt. De nieuwe draagstructuur bestaat uit een staalconstructie in het zicht, staalplaatbetonvloeren en staalbetonliggers.

Handzaam

De constructieve elementen zijn niet alleen licht, maar ook relatief klein en handzaam – een essentieel onderdeel van bouwen in een bestaand gebouw. Dankzij dat gewicht en formaat kon er zónder bouwkraan worden gebouwd. Ook is de overcapaciteit van de bestaande constructie maximaal benut. Zo zijn de nieuwe tussenvloeren opgevangen door de bestaande constructie.

Innovatief klimaatsysteem

Voor het klimatiseren van het hallencomplex is gekozen voor BaOpt (Bauer Optimalisatie). Dit innovatieve systeem  werkt op basis van homogene luchtverdeling. Geklimatiseerde verse lucht verdeelt zich in de ruimte zoals een druppel inkt in water. Er zijn geen krachtige ventilatoren nodig om de lucht in de ruimte te verspreiden. Tocht wordt hiermee volledig voorkomen. Maar, eveneens belangrijk in dit complex, er zijn geen ruimteverslindende kanalen nodig. De verse, geklimatiseerde ventilatielucht wordt op een enkel punt naar binnen geblazen en op één punt afgezogen.

Luchtdichtheid

De basis van de gelijkmatige luchtverdeling wordt gelegd door het optimaliseren van de dichtheid van de lucht. De dichtheid van de ingeblazen lucht moet gelijk zijn aan die van de aanwezige lucht. Druk, temperatuur en luchtvochtigheid zijn hiervoor bepalende factoren. BaOpt stuurt op die factoren en past de druk aan op de luchtvochtigheid en de gewenste ­temperatuur. BaOpt werkt hiervoor met aansturingssoftware, die  input krijgt van sensoren in de ruimte.  Voor de juiste werking van het systeem is de luchtdichtheid van de gebouwschil wel van belang.

De nieuwe opgave

Voor architectenbureau cepezed, dat vorige maand is verhuisd naar één van de hallen van het voormalige Techniekmuseum,  biedt de nieuwe behuizing niet alleen meer werkoppervlak, maar ook een geheel andere werksfeer. “Dit gebouw past in de tijdsgeest van transformatie en herbestemming. Bovendien is het een opgave die ons ook ligt en waarmee we ons kunnen profileren”, aldus Jeroen Hendriks van het bureau. 
 

Foto': Leon van Woerkom, cepezed

Tekst: Josine Crone, NRP

NRP omdat het nieuwe vastgoed er al staat