Tijdelijke gebouwen steeds aantrekkelijker voor huisvesting

02/04/2015

Dankzij een recentelijke verandering in de Crisis en Herstelwet is tijdelijke bouw voor huisvestingsproblemen zeer aantrekkelijk geworden. Als een gebruikt tijdelijk gebouw niet meer nodig is, dan wordt deze vaak gesloopt. Dat is zonde, want in veel gevallen kunnen deze gebouwen opnieuw worden gebruikt.

Nederland worden tijdelijke gebouwen gebruikt om mensen en bedrijven voor een korte tijd te huisvesten. Dit is vaak het geval bij een verbouwing van een school of tijdelijke uitbreiding van een kantoor.

Volgens de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht mocht een tijdelijk gebouw maximaal 5 jaar worden geplaatst op basis van een tijdelijke vergunning. Door een recente aanpassing in de Crisis en Herstelwet is deze periode verruimd naar 15 jaar. Hierdoor zal de vraag naar tijdelijke gebouwen sterk stijgen. Dit is vooral interessant voor aanleunwoningen, studentenhuisvesting, huisvesting voor seizoenarbeiders, maar ook voor herontwikkeling van leegstaand vastgoed.

Naast deze verruiming is er ook nog een andere reden waarom er steeds meer zal worden gekeken naar tijdelijke gebouwen. Dat komt omdat een tijdelijk gebouw simpelweg vele malen goedkoper is dan bestaande bouw. Ter illustratie: een permanent gebouw kost zo'n € 1.200 m2 terwijl een tijdelijk gebouw vaak kan worden gerealiseerd voor € 500 m2."

Lees het gehele artikel op FMM.

NRP omdat het nieuwe vastgoed er al staat