NRP Activiteiten

flags

Intervisiesessie

NRP organiseert op aanvraag intervisiesessies voor haar partners. Moeilijke beslissingen of het kiezen van de juiste koers in uw bedrijf zijn zaken waar de kennis en het vertrouwen van zakelijke relaties welkom kunnen zijn. Het multidisciplinaire NRP netwerk biedt die kennis en dat vertrouwen.

Taskforce

De NRP Task Force is een initiatief van NRP dat zich tot doel stelt om een doorbraak te bereiken in het voorzichtige investeringsklimaat bij de verduurzaming van de woningvoorraad. Diverse partners van het NRP hebben zich aangesloten om deze ambitie waar te maken. Het verduurzamen van de woningvoorraad is een grote opgave van deze tijd met maatschappelijke verantwoordelijkheid.

NRP FORUM Meeting

NRP FORUM netwerk zet in op de persoonlijke en professionele verbinding tussen vastgoedprofessionals als basis voor kennisuitwisseling, vernieuwing en samenwerking. NRP FORUM is een investering in de toekomst. NRP FORUM verbindt professionals binnen NRP, van de jonge NEXT-generatie, de studenten en alumni van de NRP Academie tot de ervaren experts van de NRP partnerbedrijf.

Expert meeting

Om de relatie van het NRP netwerk met de praktijk te bekrachtigen organiseert NRP verschillende expertmeetings met het bedrijfsleven of overheden bij aanbestedingen. Geïnteresseerde partners kunnen kennis en ideeën inbrengen en mogelijk op zakelijke wijze bijdragen aan de oplossing.

Ontbijtsessies

Tijdens verschillende evenementen verzorgt NRP ontbijtsessies met presentaties over innovatieve oplossingen in organisatie, dienstverlening of communicatie om renovatie en transformatie te bevorderen. Ontbijtsessies bieden kans om elkaar te inspireren en van elkaars werkwijze te leren.

Partnerbijeenkomsten

De Partnerbijeenkomsten vormen de belangrijkste contactmomenten van het NRP netwerk. Op een inspirerende locatie worden vier keer per jaar alle partners uitgenodigd. De ontwikkelingen van NRP worden besproken, gevolgd door interessante presentaties, prijsuitreikingen en een rondleiding op locatie.

Studiereis

Ieder jaar organiseert NRP een buitenlandse studiereis voor Partners ter inspiratie op het gebied van gebiedstransformatie, transformatie en renovatie en voor de versterking van het NRP Netwerk. De volgende studiereis gaat naar Berlijn.

Excursies

NRP organiseert meerdere keren per jaar excursies voor haar partners. Tijdens deze excursies worden diverse locaties bezocht met toelichting van experts vanuit de betreffende opgave, gebiedsontwikkeling, transformatie of renovatie. De excursies zijn een opmaat voor vervolgbijeenkomsten waarin als netwerk dieper wordt ingegaan op de locale opgave. Het doel is om als netwerk te leren van de praktijk en bij te dragen aan mogelijke oplossingen.

NRP Renovatiedag

Ieder jaar organiseert NRP in samenwerking met Vastgoedjournaal de Nationale Renovatiedag. Op de Nationale Renovatiedag komt de landelijke renovatietop bijeen om de ontwikkeling in de sector te bespreken, kennis uit te wisselen en het netwerk te versterken. Prominente key-note speakers presenteren over innovaties en vernieuwing in de sector. Er is een breed programma, met o.a. expertmeetings en presentaties. In februari 2017 vond de tweede editie plaats in het Novotel Amsterdam met meer dan 350 bezoekers.

Sneak Preview

De NRP Academie opent biedt met de Sneak Preview geïnteresseerden de kans om op locatie gratis colleges te volgen en alles te weten te komen over de NRP Academie. De Sneak Preview staat in het teken van leren kennen en ontmoeten. De huidige cursisten spreken vanuit hun ervaring met geïnteresseerden, toekomstige deelnemers maken alvast kennis met enkele docenten en de opzet van de NRP Academie.

NRP Wet- en Regelgeving

De NRP Denktank Wet- en Regelgeving bestaat uit een groep juristen uit het partnernetwerk van NRP. De Denktank Wet- en Regelgeving heeft als doel om van elkaar te leren over het omgaan met bestaande wet- en regelgeving bij renovatie- en transformatieprojecten en om belemmeringen voor renovatie en transformatie weg te nemen. NRP Partners kunnen juridische vragen voorleggen aan de Denktank. De Denktank Wet- en Regelgeving komt eens in de zes weken bijeen.

SHK bijeenkomst

De missie van themagroep NRP Spaar het Klimaat is het versnellen van de transitie naar klimaatvriendelijke, gezonde en comfortabele gebouwen. Dat doet NRP Spaar het Klimaat door middel van voorlichting, inventarisatie en het wegnemen van praktische obstakels door middel van een directe en open dialoog met de overheid.
NRP omdat het nieuwe vastgoed er al staat