Partner in Beeld

Interview met Boudewijn de Bont

Aannemersbedrijf Nico de Bont

boudewijn-de-bont-aannemersbedrijf-nico-de-bont-nrp

Interview met ir. Boudewijn de Bont, directeur van Aannemingsbedrijf Nico de Bont.

Waar staat uw bedrijf, Nico de Bont, voor?

‘Nico de Bont is van oorsprong een restauratiebouwbedrijf. Wat je ziet is dat de grote restauratieopgaaf in Nederland eigenlijk wel grotendeels volbracht is. Het huidige probleem is dat enorm veel monumenten leegstaan. De opgave is dus duidelijk verschoven van restaureren naar herbestemmen van leegstaande monumenten. We hebben tijdig geanticipeerd op deze accentverschuiving in de sector en inmiddels bestaat 60% van onze omzet uit het herbestemmen van monumentaal en karaktervol vastgoed.’

 ‘De opgaaf is duidelijk verschoven van restauratie naar herbestemming en onderhoud’

 

‘Kennis uit het restauratievak heb je daar wel bij nodig, maar dat is natuurlijk niet genoeg. Je moet een gebouw een nieuwe functie geven. Dat vraagt om ontwerp, bouw, financiering, programmering en contextuele inpassing. Nico de Bont staat breed in het herbestemmen, maar wij zijn geen ontwikkelaars. Daarom hebben wij met onze zusterbedrijven binnen TBI, Synchroon en HEVO, een atelier voor herbestemming opgericht; Ozive, waar we concepten voor leegstaande monumentale panden ontwikkelen.’

Wat zijn de speerpunten van Nico de Bont voor de komende jaren?

‘Zoals gezegd is herbestemming dè nieuwe opgaaf in de sector. Daarnaast wordt vanwege de teruggelopen restauratieactiviteit onderhoud steeds belangrijker. Dat zijn dan ook  de speerpunten voor ons beleid. Daarbij willen we de kennis die we op dat gebied in huis hebben maximaal ten dienste stellen van onze stakeholders.’

In welke vorm stelt u zich dat voor?

‘We willen dat de mensen weten dat ze voor kennis over restauratie en herbestemming bij ons terecht kunnen. Onze insteek is om als bedrijf een open houding aan te nemen. Dat zie je ook in ons gebouw terug, dat recentelijk volledig verbouwd is. We werken veel in ateliervorm, samen met opdrachtgever en adviseurs. Door fysiek samen aan opgaves te werken ben je als team veel effectiever dan in het geval van individueel te werken en zaken in vergaderingen uit te wisselen. Dat grensoverschrijdend samenwerken is ontzettend leuk om te doen.’

‘Bij herbestemmingen richten we vaak ter plekke, dus in het gebouw zelf, een atelier in om met teams te werken aan het project. Je merkt dat die aanpak heel goed werkt.’

Wat is het mooie van herbestemmen?

Het mooie van herbestemmen is dat je van de meeste leegstaande monumenten echt prachtige plekken kunt maken. Parc Glorieux in Vught, het Akoesticum in Ede en KVL in Oisterwijk zijn enkele van die voorbeelden. De gebouwen hebben een ziel en dat voel je, dat zorgt voor mooie omgevingen waar mensen graag wonen en werken.

Wat zijn in uw ogen de belangrijkste factoren om tot een succesvolle herbestemming te komen?

‘De juiste functie is cruciaal. Daarnaast zien we ook dat die integrale samenwerking echt een must is. Als je dat nog op de traditionele manier doet kom je er echt niet meer uit.’

‘Maak het bouwkundig keurslijf niet te strak’

 

‘Wat we daarnaast heel belangrijk vinden is dat we de bestaande kwaliteit van gebied of gebouw optimaal benutten. Dat eist wel ervaring. Hoe kan ik alle bouwkundige, stedenbouwkundige en architectonische aspecten optimaal benutten? Bij alles wat je toevoegt is het de kunst om het bouwkundig keurslijf niet te strak te maken. Alles veranderd zo razend snel. Waarschijnlijk zijn de behoeften over 5 of 10 jaar weer totaal anders dan nu. Je moet die flexibiliteit echt meenemen, ook al weet je nog niet wie die toekomstige gebruiker is.’

Wat betekent toename van initiatief voor transformaties en herbestemmingen van onderop voor uw bedrijfsvoering en wat betekent het voor de toekomst van de gebouwde omgeving? 

‘Tegenwoordig begint het niet meer bij een opdrachtgever of bepaalde behoefte. Het plaatje van de productieketen dat iedereen op school heeft geleerd is absoluut niet meer van toepassing. Je ziet nu overal initiatieven ontstaan met steeds weer andere uitgangspunten.’

‘De vraag is nu dan ook; Hoe kunnen wij in onze projecten initiatiefnemers of opdrachtgevers maximaal van dienst zijn? Hoe kunnen we waarde toevoegen. Wat voor ons belangrijk is, is dat wij onszelf steeds verplaatsen in wat de initiatiefnemer wil realiseren.’

Een belangrijke uitdaging voor de markt ligt bij de verduurzaming van de woningvoorraad en de mogelijkheid om nieuwe technologie te gebruiken om gebouwen en energie slimmer te gebruiken. Hoe gaat Nico de Bont om met de uitdagingen van deze tijd?

‘Als het gaat om woningrealisatie bij herbestemming hanteren wij het concept ‘beter op de meter.’ Dat is zeker bij monumenten vaak veel kosteneffectiever dan de harde eis van Nul op de Meter. Op gebied van duurzaamheid bij het herbestemmen van monumenten proberen wij daarom altijd duurzaamheid op maat te leveren. Daar zijn geen vaste pakketten voor. Het maximaal verduurzamen bij monumenten is een heel specifieke opgaaf.’

‘Mensen zijn op zoek naar authentieke plekken, dat is wat monumenten kunnen bieden’

 

Bent u van mening dat er mede als gevolg van de crisis, een definitieve omslag in het denken over de waarde van bestaand vastgoed is gemaakt of vallen we weer terug in oude patronen? 

‘Ja, dat is wel de interessante vraag van dit moment. Ik heb er vertrouwen in dat dat laatste niet het geval is. Ik denk dat mensen duidelijk op zoek zijn naar authentieke plekken, plekken met een identiteit. Gebouwen en gebieden die zich onderscheiden van andere locaties. Dat is iets wat monumenten kunnen brengen. Daar draait het nu om, plekken met karakter, die hebben de toekomst.’

Wat ziet u als de belangrijkste vaardigheid bij herbestemming?

Goed kijken naar de bestaande situatie, goed analyseren en kijken wat de kwaliteiten zijn en hoe je die optimaal kunt gebruiken. Dat vind ik toch wel een van de basisvaardigheden bij herbestemmen. Daarmee maak je het verschil.

Wat kan er nog beter?

‘Wat ik wel lastig vind is dat veel financiers en beleggers vooral investeren in regulier vastgoed en veel minder in het specifieke monumentale vastgoed. Dat vinden ze toch nog te spannend. En dat terwijl er heel veel geld is in Nederland om te investeren. Er rest dus nog een taak om ze te overtuigen dat de risico’s rondom monumentaal vastgoed goed beheersbaar zijn en dat het voor de toekomst waardevaste beleggingen kunnen zijn.’

 

tekst: Maurits van Putten

Contactgegevens:

Aannemersbedrijf Nico de Bont
https://nicodebont.nl

Boudewijn de Bont
directeur


linkedin

  • Delen:

NRP omdat het nieuwe vastgoed er al staat