Partner in Beeld

Interview met Hans van der Krogt

Smits Vastgoedzorg

hans-van-der-krogt-smits-vastgoedzorg-nrp

NRP kan alleen bestaan door haar partners. Deze partners vormen gezamenlijk een prachtig en kleurrijk netwerk, het NRP netwerk. Smits Vastgoedzorg is een van onze partners en ik reis af naar Rotterdam om te speken met Hans van der Krogt, directeur bij Smits Vastgoedzorg.

Smits Vastgoedzorg bestaat nu ruim 90 jaar. Wat is de kracht van het bedrijf?

“De visie om continue beter te willen worden. We zijn een kritische organisatie,  zijn resultaatgericht en verwachten dat ook van onze mensen. Dat is een  kernwaarde naast klantgerichtheid en betrouwbaarheid. Verder stellen we hoge eisen aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Medewerkers worden betrokken bij de ontwikkeling van het bedrijf zodat we een gedeelde visie hebben en dat ook uitstralen.

In de loop der jaren heeft Smits Vastgoedzorg zich ontwikkeld tot een modern vastgoedonderhoudsbedrijf. Gestart in 1925 als Aannemersbedrijf Gebr. Smits en in de jaren 90 samengevoegd met Smits Schilders waarna het bedrijf de naam Smits Vastgoedzorg kreeg. Smits Vastgoedzorg werkt voor corporaties, beleggers en overheidsinstellingen.

Wat is de missie van Smits Vastgoedzorg?

“Vanuit onze missie spreken we over voorspelbaar en beheersbaar verbeteren, transformeren en onderhouden van bestaand vastgoed. Dat is waar we voor staan. Naast de uitvoering van projecten adviseren we onze opdrachtgevers ook bij de ontwikkeling van projecten. Hierdoor zijn kosten, kwaliteit en opbrengsten vooraf inzichtelijk. Uiteindelijk streef je naar tevreden bewoners, tevreden opdrachtgevers en een continuïteit in je relaties en ontwikkeling.”

“Uiteindelijk hoop je dat bewoners ambassadeurs worden van hun eigen complex”

 

Hoe realiseren jullie dat bij Smits Vastgoedzorg?

“Door samen te werken met onze opdrachtgevers. Smits Vastgoedzorg is een van de founding fathers van RGS, de methodiek voor Resultaat Gericht Samenwerken. Bij RGS zijn wij verantwoordelijk voor het resultaat, er is dus sprake van een resultaatverplichting in plaats van een inspanningsverplichting. Dit stelt hoge eisen aan de benodigde competenties in de organisatie.  Daarnaast is het van belang dat je al in de initiatieffase bij het project betrokken wordt, dan heb je direct invloed op de vertaling van de klantenwensen in ontwerp en proces en daarmee op de directe en indirecte kosten.”   

Wat is het verschil met de traditionele werkwijze?

“Als je traditioneel werkt, dus op basis van een inspanningsverplichting, blijf je een aanbieder op basis van prijs. Als je producten en diensten op een andere manier gaat aanbieden, op basis van meetbare prestaties, word je meer een kennisleverancier. Vanzelfsprekend trek je meer risico’s naar je toe, maar uiteindelijk wordt het proces efficiënter en de productkwaliteit beter. Met als resultaat tevreden gebruikers en opdrachtgevers en continuïteit in de relatie.”

“Alleen innoveren is veel moeilijker dan wanneer je dat samen doet.”

 

Wat heeft die omslag in aanbieden betekend voor Smits Vastgoedzorg?

Wat goed is om te zien, is dat deze omslag bij ons heel bewust en geleidelijk is gegaan en dat dit heeft gezorgd voor een verbreding van het producten en diensten pakket. We zijn als bedrijf veranderd en doorontwikkeld. Door deze organisatie- en kennisontwikkeling zijn we als bedrijf ook interessanter geworden voor jonge  hoger opgeleide mensen. Waar voorheen jongeren in deze sector vooral bij de grote aannemers wilden werken, zie je nu ook een verschuiving naar onderhoud- en renovatiebedrijven.”

Dat samenwerken steeds belangrijker wordt is inmiddels bijna een cliché. Hoe zien jullie samenwerkingen er concreet uit? 

“In de praktijk werken we samen met opdrachtgevers, leveranciers en collega-bedrijven, dit kan bijvoorbeeld zijn op het gebied van product en proces innovatie. Innoveren bijvoorbeeld is veel moeilijker alleen dan wanneer je dat samen doet.

Samenwerken is geen doel op zich, maar een middel om gezamenlijke doelen te realiseren. Als een samenwerking continuïteit oplevert, ben je ook bereid om er in te investeren. Je moet wel kritisch blijven en elkaar aanspreken op het realiseren van de gestelde doelen. Samenwerken vraagt om ander gedrag maar dit laatste blijft lastig.

“Samenwerken is geen doel op zich, maar een middel om tot gezamenlijke doelen te komen”

Dit vraagt om sociale innovatie?

“Klopt. Tot nu toe hebben we veel aandacht besteed aan processen en methodieken maar de zachte kant van het samenwerken is tot nu toe onderontwikkeld gebleven. Dat krijgt bij ons nu volop de aandacht. Samen met opdrachtgevers en overige ketenpartners moet hier energie in worden gestoken worden waarbij het management het goede voorbeeld moet geven waardoor een cultuurverandering kan plaatsvinden.

Wat zijn de ambities van Smits Vastgoedzorg?

De manier waarop onze opdrachtgevers hun vastgoedrol en functie organiseren is aan verandering onderhevig. Veel opdrachtgevers zullen in de komende jaren de inrichting van hun vastgoedfunctie heroverwegen. De noodzaak tot samenwerking wordt hierdoor alleen maar groter. Voor onze opdrachtgevers zijn onze producten en diensten de komende jaren van strategisch belang voor het behalen van hun doelstellingen.

Wij geloven erin dat in de nabije toekomst de rol van Smits Vastgoedzorg in het property management van de opdrachtgever zal toenemen. Dit betekent dat wij integraal verantwoordelijkheid moeten kunnen dragen op het gebied van beheer, onderhoud, verbetering en ontwikkeling van vastgoed conform gewenste vastgoedkwaliteit, gebruikerstevredenheid en rendementseisen van de opdrachtgever.

Wat zou u de vastgoedsector mee willen geven?

“Dat je samen moet werken, daar ben ik van overtuigd. En spreek elkaar ook aan op de resultaten die daaruit komen. Je moet echt willen om iedere dag beter worden. Daar hoort leren en het omgaan met fouten bij. Als je daarin gelooft, en dat doe ik, dan kun je ver komen. Die cultuur moet er komen in de sector. Dat zal echt leiden tot betere resultaten voor iedereen. Geen woorden maar daden. Je kunt niet achterover leunen. Je moet er voortdurend bovenop zitten.”

 

Weer weten over Smits Vastgoedzorg? Klik hier.

 

Maurits van Putten

Contactgegevens:

Smits Vastgoedzorg
smitsvastgoedzorg.nl

Hans van der Krogt
directeur


linkedin

  • Delen:

NRP omdat het nieuwe vastgoed er al staat