Partner in Beeld

Interview met Maurice Verkerk

transVORM

gert-jan-bezemer-transvorm-nrp

Naar aanleiding van een ontmoeting tussen Gert-Jan Bezemer en bestuursvoorzitter van het NRP, Frank Bijdendijk, sprak ik namens het NRP met Gert-Jan Bezemer, adjunct directeur van transVORM.

door: Maurits van Putten

Wat is transVORM en waar staat zij voor?

In december 2012  hebben wij besloten om binnen VORM een apart bedrijf op te richten dat zich richt op het renoveren, transformeren en onderhouden van bestaand vastgoed; transVORM. Dit werd steeds meer een volwaardige opgave.

Door transformatie en revitalisatie zoeken we naar een optimale match tussen vraag en aanbod en een beperking van leegstand. We streven ernaar dat de uiteindelijke gebruiker tevreden is. Klantwaarde vinden we erg belangrijk, niet alleen na oplevering, maar ook tijdens het proces.

We werken veel aan transformaties van kantoorpanden en zorgcomplexen naar woningbouw met een diversiteit aan aanpalende functies. Ook renovatie en revitalisatie is een belangrijk onderdeel van onze portefeuille.  

In de vastgoedwereld spreekt men meer en meer over samenwerken en kennis delen. Op welke wijze gaat transVORM de samenwerking met anderen aan?

Naar mijn idee is de laatste jaren het besef gegroeid dat je samen echt verder komt. Dit past in de kanteling van de maatschappij. De trend is dat men terug moet naar de kern, dat gene waar hij of zij goed in is. Vanuit dat perspectief moeten bedrijven de samenwerking zoeken, in plaats van zelf alle disciplines naar zich toe te trekken.

Een reden waarom wij als transVORM de samenwerking opzoeken, is om specialistische kennis binnen te halen. Wij monitoren gebouwen niet in detail over de afgelopen twintig jaar, daarvoor heb je andere partijen nodig, de producenten en assembleerders.

transVORM is bij zijn oprichting dan ook direct partner van het NRP geworden met als doel om met eensgezinden van gedachten wisselen. Daarvan leren en dingen inbrengen. Waar het mij om gaat is dat je een gezamenlijke taal spreekt met elkaar, tussen aannemer, ontwikkelende aannemer, opdrachtgever en producenten.

Op welke concrete manier geeft transVORM invulling aan die samenwerking?

We zijn nu bezig een overzicht te formuleren op het gebied van samenwerking bij bestaand vastgoed. Aan de hand van selectiecriteria zoeken wij de beste partners uit. Met wie gaan wij bij welke klus samenwerken? Het opstellen van zo’n partnermatrix doen we voor de lange termijn.

transVORM verwacht de komende jaren stevig door te groeien. Om die voorziene groei aan te kunnen, moet je daar wel klaar voor zijn, moet je wel de juiste kennis opbouwen en om je heen vergaren. Daarom zoeken wij nu heel gericht naar de juiste partners. Ook hebben wij een gebiedsontwikkelaar die op dit moment de NRP Academie volgt en een aantal medewerkers die aangesloten zijn bij NRP NextGen. Het is belangrijk om aansluiting te blijven houden in die netwerken.

Is het NRP partnernetwerk van toegevoegde waarde voor uw praktijk?

De diversiteit binnen het netwerk zie ik als toegevoegde waarde. Je hebt een gemene deler met elkaar, namelijk belang bij duurzaam (her)gebruik van bestaand vastgoed. Dat praat toch anders. Het op regelmatige basis treffen van elkaar bevordert het samenwerken en onderlinge contact. Iedereen heeft het erg druk, en ik zie veel collegae die het moeilijk vinden om het netwerk aan te halen. Daarom is het juist zo belangrijk elkaar regelmatig te zien. Al is het alleen maar even om te reflecteren. Dus ja, het partnernetwerk sterkt ons in onze contacten en samenwerkingen.

transVORM is een eigen BV, en ontstaan vanuit de VORM bedrijven, wat zich uitsluitend richt op nieuwbouw en onderhoud. Nieuwbouw en transformatie zijn sectoren met een heel ander uitgangspunt. Ervaart u dat verschil ook in de praktijk? 

Je moet een bepaalde liefde voor het bestaande vastgoed hebben, dat is toch weer anders dan bij nieuwbouwers. In Dordrecht zijn wij bijvoorbeeld een oude telefooncentrale aan het transformeren (post 120). Het is een prachtig project waarbij we het oude postkantoor transformeren tot winkels en nieuwe kantoorruimte.

Transformeren is heel duidelijk iets anders dan nieuwbouw. Transformeren en renoveren is vaak technisch niet complex, maar organisatorisch is het bizar complex. Het precies weten wat de opgaaf is, vooraf durven investeren. Het exact weten wie wat wanneer en hoe gaat doen, dat is ontzettend belangrijk.

Bij onze projecten gaan we daarom echt heel goed kijken hoe het zit, hoe de opdracht eruit ziet, maatvoering, materiaalgebruik, verborgen gebreken etc. Dat kun je alleen maar doen als je samen met partners aan de slag gaat.

Waarom is renovatie en transformatie eigenlijk zo belangrijk?

Ons credo is: ‘In het bestaande zit echt de waarde’.  De verleiding is soms groot om over te gaan tot sloop en nieuwbouw als dat voor een concurrerende prijs kan. Je moet een transformatie dan ook niet aangaan vanuit de vraag van buiten, maar vanuit de mogelijkheid van het pand zelf. Dat moet je beginpunt zijn, kijken welke transformatie wél mogelijk is. Daarnaast moet je erg goed opletten dat de doelgroep ook past in het gebouw.

Welke hindernissen ervaart u bij het transformeren?

Geluidsproblematiek is soms erg lastig, de ene gemeente hanteert andere wetten en regels dan de andere gemeente. Het gemeentebesluit varieert op haar beurt vaak weer van het bouwbesluit. Dat maakt het lastig om effectief te werken.

Belangrijk is vooral dat je de constructie vooraf heel goed leest. Dat is niet zozeer een hindernis, maar als je het niet doet, creëer je hindernissen voor jezelf. Als we naar onze locaties gaan, dan hebben we daar een 3D toolkit voor om alles op te meten, open de leggen, en zoveel mogelijk informatie in te winnen.

Zijn er dingen die u vanuit transVORM mee zou willen geven aan andere partijen?

Wat ik graag mee zou willen geven; laten we vooral nastreven waar het echt om gaat; de kwaliteit bij de gebruiker leggen. De kern is zoveel mogelijk klantwaarde toevoegen. De verspilling in zowel bouw als renovatie en transformatie moet er echt uit. Ga ook niet innovaties tegenhouden, ook niet als daarmee bijvoorbeeld als schilder je onderhoudscyclus enkele jaren oprekt.

En durf ook vooral grensoverschrijdend bij andere branches te kijken. Zo zijn wij bij Scania geweest, waar ze succesvol werken met de one-piece-flow methode, die wij nu ook toepassen bij onze projecten.

Contactgegevens:

transVORM
transvorm.info

Maurice Verkerk
directielid


linkedin

  • Delen:

NRP omdat het nieuwe vastgoed er al staat