Missie

NRP (voorheen: Nationaal Renovatie Platform) is een uniek netwerk dat bestaat uit private partijen uit de volle breedte van de vastgoedsector. Samen zorgen we voor randvoorwaarden die herontwikkeling en investeringen in bestaand vastgoed aantrekkelijker maken.

De onafhankelijke stichting NRP is voortgekomen uit de Nationale Renovatie Prijs en werd in 2011 opgericht om gezamenlijk te werken aan het bevorderen van duurzaam (her)gebruik van de bestaande gebouwde omgeving, door middel van transformatie en renovatie. NRP heeft haar bestaansrecht bewezen door binnen vijf jaar uit te groeien tot een krachtig netwerk met ruim negentig aangesloten bedrijven.

Co-creatie

In die tijd zijn transformatie en renovatie bij iedereen hoger op de agenda komen staan.
Dat roept nieuwe vragen en uitdagingen op. De economische veranderingen zijn structureel van aard en we moeten op zoek naar nieuwe manieren van samenwerking om projecten in transformatie en renovatie daadwerkelijk te realiseren. Co-creatie blijkt hierbij het sleutelwoord. De NRP Academie is een goed voorbeeld van een betekenisvolle co-creatie.

NRP omdat het nieuwe vastgoed er al staat